Så fungerar barriären

Den permanenta skyddsbarriären består av en murkonstruktion som innehåller stenmjöl och bentonit. Den är vattentät, tål mekanisk påverkan och självläker vid eventuell sprickbildning. Skyddsbarriären ser till att allt grundvatten inom industriområdet samlas upp och leds till en reningsanläggning där vattnet kontrolleras innan det leds ut i älven. Barriären byggdes stegvis (ca 100 meter i taget) och blev klar under våren 2018.

Läs mer om marksaneringen.