Röster från projektet

Göran Lind, projektledare projekt Terra:

– Jag håller fokus framåt i projektet och strävar efter att skapa förutsättningar för att aktiviteter sker i rätt tid. Kommunikation är a och o, både internt och i dialogen med myndigheter och andra intressenter. Vi har en bra organisation som är duktig på att hålla både tidplaner och budget – alla medarbetare är mycket engagerade. Faktum är att vi sanerar större ytor än vad miljödomen kräver. Vi som kommer utifrån har lärt oss oerhört mycket av Nouryons sätt att jobba, inte minst kring de högt ställda kraven för säkerhet och hälsa.

Marika Sunesson, miljökontrollant:

– Vi är tre personer från miljökonsultföretaget Golder Associates som arbetar heltid i projektet. Vi ansvarar för de löpande provtagningarna av schaktmassorna, sköter klassificeringen och dokumentationen och skickar prover på analys. Varje vecka tar vi dessutom prover vid reningsverken och i Göta älv, det är jätteviktigt eftersom älven fungerar som vattenintag för hela Göteborg. Jag är stolt över att delta i Terra – det är ett projekt som verkligen gör stor skillnad för miljön.

Björn Ekholm, grävmaskinist:

– Jag har varit här i tre år och är en av fyra grävmaskinister. Vi gräver upp den förorenade jorden och ersätter den med rent material. Även tidigare har jag jobbat lite med sanering, men det här skiljer sig från en vanlig entreprenad. Projektet är väldigt stort och pågår dessutom inne på ett fabriksområde. Säkerhet och miljö kommer alltid i första hand i det vi gör. Terra är ett viktigt uppdrag, men det är också kul att vi är ett glatt gäng här på plats. Vi samarbetar bra i hela kedjan.

Uffe Schultz, länsmiljöingenjör på Länsstyrelsen i Västra Götaland:

– Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för miljödelen i Projekt Terra. Vid de tillsynsmöten som hålls i Bohus ungefär en gång i månaden följer vi bland annat upp miljökontrollprogrammen. Jag är en av dem som deltar där och tycker att redovisningen sköts på ett bra och transparent sätt. Terra är landets kanske största, privatfinansierade saneringsprojekt, och det finns många som följer arbetet. Själv får jag ofta frågor från andra länsstyrelser, men även från myndigheter som till exempel Naturvårdsverket.