Om markstabilitet

Metod för att säkerställa markstabilitet

I samarbete med myndigheter som till exempel Statens Geotekniska Institut (SGI) har vi gjort markundersökningar och beräkningar för att ta reda på hur stabil marken är och hur den kommer att påverkas av att vi börjar gräva.

Markens stabilitet kontrolleras även kontinuerligt under saneringen med rörelsemätare. Södra delen sanerar vi sektionsvis. Enkelt uttryckt innebär det att vi ritar upp ett rutnät över området och sanerar en ‘ruta’ åt gången genom att skärma av den med stålspont.

Läs mer om hur marken saneras.