Återställande av strandlinjen

Sparar arbete och miljö

Vi har återställt södra delen till 1962 års strandlinje. Anledningen är att vi sparar arbete och miljö. Även ur ett markstabilitetsperspektiv är ett återställande av strandlinjen en fördel.

Under saneringen skyddade vi älven med en tät men tillfällig stålspont. Eftersom det södra området inte längre ska användas i vår produktion – och eftersom marken efter saneringen inte längre är förorenad – behövs ingen permanent barriär mellan det sanerade området och älven. Däremot finns det en permanent skyddsbarriär längs hela Nouryons industriområde norrut.

För att säkerställa att sanerade områden förblir rena, sitter stålspont som avgränsning mellan sanerad och osanerad mark.