En insats för miljön

Marken i Bohus innehåller historiska föroreningar, varav kvicksilver och dioxiner är de allvarligaste. 2009 meddelade mark- och miljödomstolen en miljödom som innebär att Nouryon ska sanera delar av vårt industriområde i Bohus från dessa markföroreningar.

Saneringen sker under pågående verksamhet och ska vara klar 2026. I korthet innebär projekt Terra att vi gräver upp och transporterar bort förorenade jordmassor till godkända mottagningsanläggningar och bygger en skyddsbarriär mot Göta älv. Projektet kommer även att innebära att vi river byggnader för att sanera marken under dem.

Terra är ett mycket omfattande saneringsprojekt och unikt eftersom det genomförs under pågående industriverksamhet.

Sammanlagt är det två avgränsade områden motsvarande cirka 70 000 kvadratmeter som ska saneras.

Ladda ner som PDF.

Röster från projektet

Om markstabilitet

Så saneras marken

Så fungerar barriären

Återställande av strandlinjen

Så uppstod markföroreningarna

Rutiner och kontrollprogram