Nouryon i Bohus

Verksamheten i Bohus har en lång historia och i dag arbetar drygt 500 personer här. Det är en högteknologisk arbetsplats som utöver produktion ansvarar för forskning och utveckling, marknadsföring och försäljning av produkterna. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats där arbete med säkerhet, hälsa och miljö är självklart och viktigt. Vi vill att vår påverkan på miljön ska vara så liten som möjligt och arbetar för en global, långsiktig och hållbar utveckling.

Våra produkter finns överallt i din vardag

Vi tillverkar kemikalier som används inom massa- och pappersproduktion, läkemedelsindustri, elektronikindustri samt färg- och lackindustri. I våra fabriker i Bohus tillverkas i huvudsak fyra produkter:

Levasil Colloidal Silica säljs till en rad olika industrier och används i deras tillverkningsprocess, tex: elektronikindustrin, där de används som slipmedel för polering av kiselplattor, halvledarkomponenter, hårddiskar mm och inom färg- och lackindustrin där de används för att ge bättre reptålighet, ökad vidhäftningsförmåga och kortare torktid.

Eka Pellets – kemiskt ren alkali används främst för pH-justering vid tillverkning av produkter med speciellt höga krav på renhet, till exempel laboratorieutrustningoch elektronik.

Under varumärket Kromasil säljs våra separationsprodukter främst till läkemedelsindustrin. Kromasil används för att rena läkemedelssubstanser, exempelvis vid produktion av insulin.

Eka väteperoxid används bland annat till miljöanpassad blekning av pappersmassa.