Renare Mark 20–21 mars

20–21 mars håller Nätverket Renare Mark sitt vårmöte i Stockholm. Temat för mötet är ”Vatten och Sediment”.
Evalotta Stolt (Miljöspecialist på Nouryon) och Göran Lind (Projektledare för Projekt Terra) finns med som föreläsare under mötet. Deras föreläsning kommer att handla om ”Att rena mark från historiska föroreningar – under pågående produktion och med en styrande miljödom – utmaningar och erfarenheter efter 5 års verksamhet”.
Hydrogeolog/miljöstöd Hans Björkman (Sweco Environment) kommer även att finnas med för att kunna besvara på frågor om de föroreningar som har hittats i de uppgrävda jordmassorna på industriområdet i marken på site Bohus.