Södra delen färdig

I den södra delen av området är saneringen nu framgångsrikt avslutad. Allt har genomförts enligt planerna – nya, rena jordmassor är på plats och den långa skyddsbarriären mellan fabriksområdet och älven är färdigbyggd. Samtidigt har arbetet på den norra delen av Bohusanläggningen tagit fart. Det betyder att projektet nu tydligare kan ses både från älven, järnvägen och Jordfallsbron.