Ny strandlinje

I det södra området har strandlinjen återställts till hur den såg ut 1962 och i dialog med Ale kommuns ekolog pågår arbetet med att skapa en strandäng längst i söder. Dessutom har en damm för grodor anlagts. Den drygt en kilometer långa, täta skyddsbarriär som byggs längs Göta älv är i stort sett klar. Den sista etappen färdigställs nu under våren 2018.