Damm- och bullerbekämpning

För att motverka att damm och buller sprids ut från arbetsområdet har ett plank bestående av 34+1 containrar i färgerna grått, grönt och blått placerats i en rad om 2 containrar på höjd.
Denna containerrad fungerar som en avskiljande barriär mellan Projekt Terras arbetsområde och site Nouryon samt Bohus samhälle. Färgerna grått, grönt och blått representerar jordschakten, gräset och himlen.